Common Pool Resources (CPR) - Survey on Communal Forestry/Woodlot: Biophysical Attributes Survey Data

SND-ID: snd1262-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/93eh-kj05

Ingår i samling hos SND: Environment for Development

Citering

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Environment for Development, Handelshögskolan rorId

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The data to be generated from this survey will be used by researchers...

Community-level survey data on biophysical attributes of different forest groups in Ethiopia The survey was conducted in 2012.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2012-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development, Handelshögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Environment for Development Initiative
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2020-10-12
Senast uppdaterad: 2021-09-06