Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

SND-ID: snd1084-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/eybp-ex91

Citering

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Etikprövning

Lund - dnr 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Matrix Metalloproteinases in COPD and atherosclerosis with emphasis on the effects of smoking
M. Kraen, S. Frantz, U. Nihlén, G. Engström, C. G. Löfdahl, P. Wollmer & M. Dencker, 2019 Feb 21, In : PLoS ONE. 14, 2, e0211987.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211987

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-20