Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige - Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database

SND-ID: snd1077-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/77ps-4f21

Citering

Skapare/primärforskare

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap rorId

Beskrivning

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.
Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-07-11 – 2016-07-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2019-03-05

Version 1.0: 2019-03-05

DOI: https://doi.org/10.5878/77ps-4f21

Kontakt för frågor om data

Gerard Rocher-Ros

gerard.rocher@umu.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2019-03-05
Senast uppdaterad: 2024-01-31