Fysikalisk-kemiska parametrar uppmätta med en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

SND-ID: snd1077-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/rtvm-yc23

Citering

Skapare/primärforskare

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap rorId

Beskrivning

Dataset med hög rumslig upplösning för CO2-undandragande i ett bäcknätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka avrinningsområde). Viktiga hydrologiska parametrar uppmättes för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i bäcknätverket.

Jämförelse av pCO2-värden från en global sammanställning av flodkemi (GLORICH; Hartmann et al., 2014) med beräknad platsspecifik k600 och CO2-evasion.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-07-11 – 2016-07-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Rocher-Ros, G., Sponseller, R. A., Lidberg, W., Mörth, C.-M., & Giesler, R. (n.d.). Landscape process domains drive patterns of CO2 evasion from river networks. In Limnology and Oceanography Letters (Vol. 4, Issue 4, pp. 87–95). https://doi.org/10.1002/lol2.10108
URN: urn:nbn:se:umu:diva-158874
DOI: https://doi.org/10.1002/lol2.10108
SwePub: oai:DiVA.org:umu-158874

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2024-01-31

Version 2: 2024-01-31

DOI: https://doi.org/10.5878/rtvm-yc23

Data ihopslagna: Data har slagits ihop med data från "Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige - Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database" (version 1, https://doi.org/10.5878/77ps-4f21).

Version 1.0. 2018-12-20

Version 1.0: 2018-12-20

DOI: https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55

Kontakt för frågor om data

Gerard Rocher-Ros

g.rocher.ros@gmail.com

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-01-31