Anonymitet och feedback på internet

SND-ID: snd1061-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/0w40-2q34

Citering

Skapare/primärforskare

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet rorId

Beskrivning

Feedback är viktigt för att skapa tillit när vi handlar och interagerar på Internet. Diskriminering i hur vi ger feedback can därmed skapa ekonomiska olikheter mellan grupper. Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingara utländskt (ur ett sterotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta.

Syfte:

Undersöka diskriminering i feedback på internet och hur användarnas anonymitet påverkar detta.

Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingar utländskt (ur ett stereotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och h

... Visa mer..
Feedback är viktigt för att skapa tillit när vi handlar och interagerar på Internet. Diskriminering i hur vi ger feedback can därmed skapa ekonomiska olikheter mellan grupper. Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingara utländskt (ur ett sterotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta.

Syfte:

Undersöka diskriminering i feedback på internet och hur användarnas anonymitet påverkar detta.

Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingar utländskt (ur ett stereotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta. Vi samlade in datat manuellt Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

De som handlar på svenska eBay

Tidsdimension

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Övrigt
En del var en audit studie och en annan del ett randomiserat experiment

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-30 – 2012-08-30

Variabler

40

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-30 – 2012-08-30
  • Datakälla: Kommunikation, Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/1328-31

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

A matter of transient anonymity: Discrimination by gender
and foreignness in online auctions, in von Essen, E. (2013). Understanding unequal outcomes: Studies on gender, social status and foreignness (Doctoral dissertation, Department of Economics, Stockholm University).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2020-02-28

Version 1.0: 2020-02-28

DOI: https://doi.org/10.5878/0w40-2q34

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2020-02-28
Senast uppdaterad: 2020-02-28