Morfologisk omvandling av sotpartiklar - Mätning av sotpartikel mobilitet-mass förhållande

SND-ID: snd1057-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/mc9m-j176

Citering

Skapare/primärforskare

Ravi Kant Pathak

Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

En omfattande studie av morfologisk omvandling av sotpartiklar (se abstrakt på engelska för detaljer)

Syfte:

Studie av morfologisk omvandling av sotpartiklar

Se beskrivning på engelska för detaljer

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Sot

Publikationer

Cheng Wu, Dui Wu, and Jian Zhen Yu. Quantifying black carbon light absorption enhancement with a novel statistical approach. Atmos. Chem. Phys., 18, 289–309, 2018.
FranzKanngießer, MichaelKahnert. Calculation of optical properties of light-absorbing carbon with weakly absorbing coating: A model with tunable transition from film-coating to spherical-shell coating. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 216, 17–36, 2018.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-07-03
Senast uppdaterad: 2018-08-14