Kan vi lära oss att leva med fästingar? En studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar - Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

SND-ID: snd1049-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003014

Citering

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för nationalekonomi med statistik rorId

Beskrivning

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Syfte:

Att analysera vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia.

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "Learning to Live with Ticks? The Role of Exposure and Risk Perceptions in Protective Behaviour Against Tick-Borne Diseases ", av Slunge och Boman. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och STATA format.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Variabler

69

Antal individer/objekt

1510

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 – 2013-11-30
  • Datainsamlare: Enkätfabriken
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Etikprövning

Göteborg - dnr 544-13

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Slunge D, Boman A (2018) Learning to live with ticks? The role of exposure and risk perceptions in protective behaviour against tick-borne diseases. PLoS ONE 13(6): e0198286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198286
Länk till artikel hos PLOS ONE

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-04-23
Senast uppdaterad: 2020-03-16