Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2021

SND-ID: snd1046-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003009

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 7

Version 7: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/qtf5-j659

Data tillagda: Data tillagda från den västsvenska SOM-undersökningen 2022

... Visa mer..

Version 7: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/qtf5-j659

Data tillagda: Data tillagda från den västsvenska SOM-undersökningen 2022

Version 6: 2023-04-05

DOI: https://doi.org/10.5878/51n4-q231

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2021

Variabel borttagen: ankom, kommun, komkod2010, cb15, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, pinc2011, yearofbirthreg, sdn

Variabel tillagd: ld100ai edu2021 le10f_2021

Version 5: 2022-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/45z4-gj50

Variabel tillagd: pinc2011, edu2020

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2020

Version 4: 2021-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/4dn1-g585

Data tillagda: Data från 2019 års enkät

Version 3.0: 2020-04-02

DOI: https://doi.org/10.5878/8aed-4172

Variabel tillagd: ee920, ee930a, ee930b, ee930c, ankom

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2018

Version 2.0: 2019-04-09

DOI: https://doi.org/10.5878/a30e-nw04

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2017

Variabel tillagd: ee901d, ee901f, ee901g, ee901i, ee901n, ee901o, ee901p, ee901q, regprob, regprognamnt, antalregprognamnt, komprob, komprobnamnt, antalkomprobnamnt, md40a, md40b, md40c, md40d, ee910a, ee910b, ee910c, ee910d, ee910e, ce910a, ce910b, ea60a, ea60b

Visa mindre..

Citering

Alternativ titel

Super-Väst-SOM

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Sedan 2012 samlas data in via en kombination av postala enkäter och webbenkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än fyra mätpunkter).

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker i frågeformulär, Risk för bakvägsidentifiering i grunddata.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 2021

Variabler

728

Antal individer/objekt

89485

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 – 1993-01-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26 – 1994-01-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17 – 1995-01-09
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 – 1993-01-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26 – 1994-01-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17 – 1995-01-09
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-17 – 1996-01-19
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 – 1997-01-28
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 – 1998-01-29
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 – 1999-01-28
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 – 2000-01-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 9

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03 – 2001-02-15
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 10

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-01 – 2002-02-13
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 11

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30 – 2004-02-23
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 12

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-06 – 2005-02-18
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 13

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-26 – 2006-02-22
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 14

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-22 – 2007-02-22
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 15

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-28 – 2008-02-13
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 16

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-26 – 2009-02-03
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 17

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-18 – 2010-02-01
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 18

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 – 2011-02-25
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 19

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 – 2012-02-13
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 20

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-28 – 2013-02-19
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 21

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-27 – 2014-01-19
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 22

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26 – 2015-03-03
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 23

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 – 2016-03-03
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 24

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 – 2017-01-31
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 25

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 – 2017-12-31
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 26

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 – 2018-12-31
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2248
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 244
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 27

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 – 2019-12-15
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 28

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-07 – 2020-12-21
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3005
 • Antal ej svarande: 2995
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2770
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 225
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 29

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-09-20 – 2021-12-31
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 2713
 • Antal ej svarande: 3287
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3094
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 193
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Åren 1992-1996 undersöktes Göteborg med kranskommuner. Sedan 1997 täcker undersökningen Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk
: 9789189673433

Carlander, A. & Andersson, U. (red) (2020). Digitala är vi allihopa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2020. Göteborg: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673489

Carlander, Anders, Mellander, Elias & Öhberg, Patrik (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf
Libris
ISBN: 9789189673403

Carlander, Anders & Johannesson, Elias (red) (2021). Alltid måndag? Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2021-12/Alltid%20m%C3%A5ndag%20-%20Hela%20boken.pdf
ISBN: 978-91-89673-51-9

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 7. 2024-04-08

Version 7: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/qtf5-j659

Data tillagda: Data tillagda från den västsvenska SOM-undersökningen 2022

Version 6. 2023-04-05

Version 6: 2023-04-05

DOI: https://doi.org/10.5878/51n4-q231

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2021

Variabel borttagen: ankom, kommun, komkod2010, cb15, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, pinc2011, yearofbirthreg, sdn

Variabel tillagd: ld100ai edu2021 le10f_2021

Version 5. 2022-04-01

Version 5: 2022-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/45z4-gj50

Variabel tillagd: pinc2011, edu2020

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2020

Version 4. 2021-04-01

Version 4: 2021-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/4dn1-g585

Data tillagda: Data från 2019 års enkät

Version 3.0. 2020-04-02

Version 3.0: 2020-04-02

DOI: https://doi.org/10.5878/8aed-4172

Variabel tillagd: ee920, ee930a, ee930b, ee930c, ankom

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2018

Version 2.0. 2019-04-09

Version 2.0: 2019-04-09

DOI: https://doi.org/10.5878/a30e-nw04

Data tillagda: Data från Väst-SOM 2017

Variabel tillagd: ee901d, ee901f, ee901g, ee901i, ee901n, ee901o, ee901p, ee901q, regprob, regprognamnt, antalregprognamnt, komprob, komprobnamnt, antalkomprobnamnt, md40a, md40b, md40c, md40d, ee910a, ee910b, ee910c, ee910d, ee910e, ce910a, ce910b, ea60a, ea60b

Version 1.0. 2018-04-16

Version 1.0: 2018-04-16

DOI: https://doi.org/10.5878/003009

Publicerad: 2018-04-16
Senast uppdaterad: 2023-04-05