Den skandinaviske encyklopædi

SND-ID: snd1000-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002843

Citering

Skapare/primärforskare

Maria Simonsen - Lunds universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Databasen er udviklet med henblik på at kunne sammenligne Nordisk familjeboks og Salmonsens Konversationsleksikons trykte udgaver med genrens øvrige udgivelser. Informationerne om de forskellige encyklopædier er samlet via søgninger i de nationale digitale søgemaskiner Rex.kb.dk (Det Kongelige Bibliotek) og Libris.kb.se (Kungliga Biblioteket). Derudover er søgningerne blevet komplementeret med søgning i bibliotek.dk, Lunds universitetsbiblioteks søgebaser Lovisa og KAT57. Encyklopædidatabasen indeholder omfattende bibliografisk information om encyklopædiernes forlag, redaktører og trykkerier, ligesom også information om encyklopædiernes format og bogsidestruktur indgår. For at kunne integrere alle oplysningerne i databasen, har jeg undersøgt det første bind, bind 1, af hver enkelt encyklopædi.

Syfte:

Formålet er ud fra en bibliografisk undersøgelse at kortlægge encyklopædiudgivelsen i Sverige og Danmark i perioden 1870-1970
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1870 – 1970

Antal individer/objekt

119

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1870 – 1970
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Maria Simonsen, Den skandinaviske Encyklopædi, Makadam 2016 (Doktorsavhandling)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2016-09-20
Senast uppdaterad: 2018-11-02