Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista

SND-ID: snd0999-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002861

Citering

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Landsjö Castle in Kimstad Parish, Östergötland, Sweden.

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Forskningshuvudman

Umeå universitet rorId

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Mappen innehåller 258 JPG bilder, en CSV-fil med dokumentation på bilderna, samt utgrävningsrapporten i PDF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-03 – 2015-07-17
  • Datainsamlare: Umeå universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kimstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2016-11-09
Senast uppdaterad: 2017-05-19