Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)

SND-ID: snd0996-5. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002873

Citering

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

27

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning:
Dataset SND 0996-001: Bohuslän;
Dataset SND 0996-002: Halland;
Dataset SND 0996-003: Härjedalen, Jämtland;
Dataset SND 0996-004: Dalarna;
Dataset SND 0996-005: Närke, Värmland;
Dataset SND 0996-006: Dalsland, Småland, Västergötland;
Dataset SND 0996-007: Södermanland;
Dataset SND 0996-008: Uppland;
Dataset SND 0996-009: Västerbotten;
Dataset SND 0996-010: Gästrikland, Hälsningland, Medelpad, Ångermanland;
Dataset SND 0996-011: Västmanland;
Dataset SND 0996-012: Öland;
Dataset SND 0996-013: Östergötland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Sannolikhetsteori och statistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hallberg, E., Linde, M., Leijonhufvud, L., & Andersson Palm, L. (2016). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Statistisk undersökning av det rörliga tiondet fr.o.m 1665: Introduktion till databaser. Forskningsrapport till Riksbankens Jubileumsfond. http://hdl.handle.net/2077/42266
Handle: https://hdl.handle.net/2077/42266

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2017-03-13

Version 1.0: 2017-03-13

DOI: https://doi.org/10.5878/002873

Publicerad: 2017-03-13
Senast uppdaterad: 2022-08-16