SOM-undersökningen i Värmland 2014

SND-ID: snd0992-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002816

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Värmland

Citering

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

2014 genomförde SOM-institutet för andra gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt.
Frågeformuläret består av åtta sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik och demokrati; samhälle och service; intressen och aktiviteter; boende; valen 2014; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.
SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09 – 2015-02

Variabler

425

Antal individer/objekt

1420

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 – 2015-02-04
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 3000
  • Antal svar: 1420
  • Antal ej svarande: 1580
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer
Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-06