SOM-undersökningen i Värmland 2010

SND-ID: snd0900-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002379

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Värmland

Citering

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2010

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den första SOM-undersökning som genomförts i Värmland. Frågeformuläret består av nio sammanhållna frågeområden: nyheter och media; politik, samhälle och demokrati; regionalisering och regional utveckling; samhälle och service; kultur, identitet och livsstil; globalisering; arbetsliv; valet 2010; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet baseras på kön, ålder (16-85 år) och kommuntillhörighet.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10-01 – 2011-02-08

Variabler

558

Antal individer/objekt

1120

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 – 2011-02-08
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 2000
  • Antal svar: 1120
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer

Nilsson, Lennart, Aronsson, Lars & Norell, Per-Owe (eds.) (2012) Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier. Karlstad: Karlstad University Press. ISBN: 978-91-86637-04-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 978-91-86637-04-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2012-04-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06