Ngoni - Språk, kultur och sociolingvistisk situation - Fotoelicitering traditionella föremål

SND-ID: snd0970-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002470

Citering

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Projektet ”Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation” är ett tvåårigt postdokprojekt från forskningsprogrammet TASENE som är ett samarbete mellan Tanzania (COSTECH), Sverige (SIDA) och Nederländerna (NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research/WOTRO Science for Global Development).
Det arkiverade materialet kommer från delprojeketet Language documentation and analysis of Ngoni. Materialet består av ljudinspelningar (elicitering baserat på foton av situationer från den lokal miljön: jordbruk, matlagning över öppen eld samt vad som kan betecknas 'moderna föremål'). Det finns även inspelningar (även här elicitering genom foton) som visar gamla, traditionella föremål. Alla inspelningar är på ngoni, men kodväxling med swahili förekommer i varierande omfattning. Inspelingarna är gjorda i Songea Rural District, öster om Lake Nyasa i Ruvuma Region i sydvästra Tanzania i november-december 2012 och i augusti-september 2013, i Songea Rural District som geografiskt är mitt i ngonitalarnas område. I tillägg finns inspelningar gjorda i Michungwani i Tanga District i September 2013

... Visa mer..
Projektet ”Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation” är ett tvåårigt postdokprojekt från forskningsprogrammet TASENE som är ett samarbete mellan Tanzania (COSTECH), Sverige (SIDA) och Nederländerna (NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research/WOTRO Science for Global Development).
Det arkiverade materialet kommer från delprojeketet Language documentation and analysis of Ngoni. Materialet består av ljudinspelningar (elicitering baserat på foton av situationer från den lokal miljön: jordbruk, matlagning över öppen eld samt vad som kan betecknas 'moderna föremål'). Det finns även inspelningar (även här elicitering genom foton) som visar gamla, traditionella föremål. Alla inspelningar är på ngoni, men kodväxling med swahili förekommer i varierande omfattning. Inspelingarna är gjorda i Songea Rural District, öster om Lake Nyasa i Ruvuma Region i sydvästra Tanzania i november-december 2012 och i augusti-september 2013, i Songea Rural District som geografiskt är mitt i ngonitalarnas område. I tillägg finns inspelningar gjorda i Michungwani i Tanga District i September 2013. Inspelningarna från Songea District är gjorda i 3 olika byar, Peramiho som är ett mindre ekonomiskt center 24 km nordväst om Songea, och i två små isolerade byar som ligger ca 33-40 km längre nordväst om Peramiho: Mhepai och Kilagano.
Totalt finns 45 inspelningar. Alla är transkriberade. Swahili-stavningskonventioner har använts.
Det finns även metadata om informanterna, som är hämtade från 3 olika ålderskategorier: 15-30 år, 31-50 år och äldre än 51 år (ålder varierade mellan 57 och 94 år). 50 % av informanterna var män och 50 kvinnor, se metadatainformation i Excelfil (fliken "Dokumentation" ovan).

Syfte:

Projektet "Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation" hade som övergripande mål att dokumentera och analysera språket ngoni samt dokumentera olika aspekter av ngonis kultur. Genom att analysera hur språket ngoni används och påverkas av swahili, kan man dra slutsatser om ngonis framtid - om språket hotas eller om ngonitalare bevarar sitt språk i kontaktsituationen med swahili. Swahili är det nationella språket som genom politiska beslut har utvecklats till att bli kommunikationsspråk över hela Tanzania. Det finns fog för att anta att swahili är ett hot mot många av Tanzanias minoritetsspråk, däribland ngoni. Syftet med filerna från delprojektet Language documentation and analysis of Ngoni var att analysera lån och språkväxling med swahili.

Datasetet innehåller 17 inspelningar av eliciteringssessioner med foton på traditionella föremål. Utöver inspelningarna medföljer också transkriptioner, fotona som användes i eliciteringen och en metadatafil. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-08 – 2013-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-08 – 2013-09
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning:
Songea Rural District, öster om Lake Nyasa, Ruvumaregionen i sydvästra Tanzania.
Dataset 001: Byarna Kilagano, Michungwani och Peramiho.
Dataset 002: Byarna Mhepai och Peramiho.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mapunda, G. och Rosendal, T. (2014) Is the Tanzanian Ngoni language threatened? A survey of lexical borrowing from Swahili. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 35, no 3, pp. 271-288 DOI 10.1080/01434632.2013.864659
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2013.864659

Tove Rosendal & Gastor Mapunda. 2017. Contact-induced language alternation in Tanzanian Ngoni - an empirical study of frequency and patterns, International Journal of Multilingualism, Volume 14, Issue 4, pp 463-477. DOI 10.1080/14790718.2016.1156684
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1156684

Mapunda, Gastor & Rosendal, Tove. 2015. Borrowing in Tanzanian Ngoni lexicon: Some semantic trends in a language contact situation. Language Matters. Volume 46, Issue 2, pp 180-194. DOI 10.1080/10228195.2015.1027484
ISSN: 1753-5395
DOI: https://doi.org/10.1080/10228195.2015.1027484

Rosendal, Tove. 2016. Language transmission and use in a bilingual setting in rural Tanzania. Findings from an in-depth study of Ngoni. In Endangered Languages and Languages in Danger. Issues of documentation, policy and language rights Eds. Martin Pütz & Luna Filipović (series IMPACT Studies in Language and Society) pp 335-.349. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI 10.1075/impact.42-14ros
DOI: https://doi.org/10.1075/impact.42-14ros

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-12-19
Senast uppdaterad: 2020-01-27