Databas över pompejanska putser

SND-ID: snd0920-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002567

Citering

Skapare/primärforskare

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Forskningshuvudman

Svenska Institutet i Rom rorId

Beskrivning

Studien som presenteras i databasen avser dekorationsputser som används vid väggmålning i Pompeji. Tidigare erfarenheter inom området har visat att putsernas sammansättning förändras över tid. Studien utgick från hypotesen att det finns ett samband mellan putsernas typologi och relativa kronologi, i betydelsen i vilken ordning de uppträder på väggarna, och att dessa faktorer är relaterade inte bara i enskilda hus eller kvarter utan i hela staden. Databasen har tre delar; Houses (Hus), Samples (Prover) och och Types (Typer). Typerna sorteras enligt följande; 0 (Noll), vilken innehåller de äldsta identifierade putserna, de kronologiskt löpande A-H och tilläggstypen X, en grupp som innehåller andra typer av material, som cocciopesto, moderna restaureringsmaterial och vattentät puts, för att nämna några.

Syfte:

Projektets huvudsyfte är att undersöka kalkputs som använts för väggdekoration och att, om möjligt, hitta en tydlig relation mellan typologi och stratigrafi.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – 2012

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Italien

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Oorganisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Analytisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Antikvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Muralmåleri, Fresk

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Freccero, Agneta (2005). Pompeian plasters: Insula I 9 and Forum. Rome: Swedish Institute.
Libris | Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Freccero, Agneta (2012). Pompeian plasters: buildings in Regiones I, V, VI, VII and IX. Rome: Swedish Institute.
Libris | Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Freccero, Agneta (2002). Redogörelse för planering 2002-03 av forskningsprojektet Pompejanska Putser. Svenska Institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2004) Pompeian Plasters: Insula I 9, Roma. Svenska institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2004). Report in Pompeian Plasters. Forum. Svenska institutet i Rom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-01-09
Senast uppdaterad: 2020-01-22