SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Skåne 2011

SND-ID: snd0916-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001486

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Skåne

Citering

Alternativ titel

Syd-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den femte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieanvändning; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Syd-SOM 2011 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav den ena utgjordes av 16-85-åringar och den andra av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 3 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-23 – 2012-02-13

Variabler

556

Antal individer/objekt

2390

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-23 – 2012-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Frågeformulär Syd-SOM 2011 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer
Publicerad: 2013-04-22
Senast uppdaterad: 2020-01-17