Norrländsk regionstudie 2008

SND-ID: snd0884-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002384

Citering

Skapare/primärforskare

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Formuläret innehåller frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur man ser på globaliseringen. Enkäten har utformats i två versioner för de boende i var och en av de båda planerade regionerna, eftersom några frågor är specifika för resp region. Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har samordnats med liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och demokrati.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Medborgare i de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) i åldersintervallet 15-84 år

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-09-22 – 2009-02-16

Variabler

543

Antal individer/objekt

2392

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-22 – 2009-02-16
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norra Sverige - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Lidström, A. (ed) (2009) Kan Norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv. Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet 2009:2. Umeå: Department of Political Science. ISBN 978-91-7264-864-7.
Swepub | Till lärosätets (umu) databas
ISBN: 978-91-7264-864-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2011-01-31

Version 2.0: 2011-01-31

DOI: https://doi.org/10.5878/002384

Version 1.0. 2010-08-27

Version 1.0: 2010-08-27

DOI: https://doi.org/10.5878/002383

Publicerad: 2011-01-31
Senast uppdaterad: 2020-01-22