Panel Valundersökningen 2002 - Folkomröstningsundersökningen 2003

SND-ID: snd0814-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/r2g4-vv77

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval, Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Statistiska Centralbyrån rorId

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller data från de personer som ingick i den panel som intervjuades både i valundersökningen 2002 och i folkomröstningen om svenskt medlemskap i Europeiska monetära unionen (EMU) 2003.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i valundersökningen 2002 och folkomröstningen 2003

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2003

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08 – 2002-11
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09 – 2003-11
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksdagen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89246-15-2
ISSN: 0347-9366

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2006-03-01
Senast uppdaterad: 2024-02-15