Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

SND-ID: snd0785-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002735

Citering

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Materialet består av en databas över ojämlikhetsutvecklingen i Sverige byggd på taxerade inkomster under perioden 1951-2002. Databasen är framtagen som en del i projektet "Inkomstfördelning och tillväxt i det åldrande samhället", genomfört av Institutet för Framtidsstudier.

Syfte:

Syftet med datainsamlingen var att bygga upp en modell som kan utgöra ett verktyg för att bättre bedöma de valmöjligheter i socialpolitiken som vi står inför.

Datamaterialet är uppdelat på region, åldersgrupp och kön.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1951 – 2002

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2003-1563
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Johansson, Mats (2006) Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002. Institutet för Framtidsstudier
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-91-89655-82-9
ISSN: 1652-120X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2009-11-25
Senast uppdaterad: 2019-02-06