Korean national election study 1992

SND-ID: snd0394-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001071

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

The sample for the survey was drawn on the basis of the ´multistage probability sample method´. At the first stage, the total sample size of 1200 were drawn with probability proportionate to electorate of the cities and communities. At the second stage, electoral constituencies within which 30 eligible voters would be drawn were selected. Eleven constituencies were selected in Seoul, four in Pusan, two in Inchon, and one in Kwangju, and so on. Within each constituency drawn two polling districts were allocated at the third stage, and finally a systematic random sample of 15 individuals were drawn within each polling district with probability proportionate to electorate.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-26 – 1992-03-30

Variabler

80

Antal individer/objekt

1206

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-26 – 1992-03-30
  • Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1992-11-10

Version 1.0: 1992-11-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001071

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1992-11-10
Senast uppdaterad: 2023-07-11