Korean national election study 1988

SND-ID: snd0392-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001051

Citering

Skapare/primärforskare

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Beskrivning

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; nationella problem som är viktiga att åtgärda omgående; kandidatkännedom; viktigast vid val av kandidat; viktigaste informationskälla när det gäller politik och valkampanj; viktiga kampanjfrågor; inställning till den sittande regeringen; partipreferens samt hur man röstade vid valet 1985. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, sysselsättning, religion, bostadsort, farfaderns hemstad, utbildning och månadsinkomst. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om ekonomitidningar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20-84 år.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-04-12 – 1988-04-15

Variabler

48

Antal individer/objekt

2000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-12 – 1988-04-15
  • Datainsamlare: Korea Research Gallup Polls Ltd.
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1992-11-01

Version 1.0: 1992-11-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001051

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1992-11-01
Senast uppdaterad: 2023-07-11