SIFO 1987: Bilism och miljön

SND-ID: snd0336-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002450

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Beskrivning

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-12-07 – Pågående

Variabler

37

Antal individer/objekt

1001

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-07
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Miljö, Bilar

Publikationer
Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06