SIFO 1989: Det naturliga steget

SND-ID: snd0334-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001048

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Beskrivning

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-02-01 – Pågående

1989-05-01 – Pågående

Variabler

172

Antal individer/objekt

1096

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1993-06-01

Version 1.0: 1993-06-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001048

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1993-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06