Opinion '90

SND-ID: snd0289-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/wffx-nm46

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

One of the topics of this survey is reading habits and attitude to the local information paper 'Vårt Göteborg', published by the municipality of Göteborg. Six times a year the paper is distributed freely to all households in Göteborg. The paper as a source of information is compared with other media. Another topic of this survey was the introduction of neighbourhood committees. The respondent had to give an opinion on how well informed she/he was about the neighbourhood committees, if there had been any information at all about the introduction of the committees, and if so, what kind of sources of information there had been. Other questions dealt with the respondents attitude to and knowledge about the committees. The third topic of this survey was the shipping company Stena Line from an environmental viewpoint. Questions were asked about what environmental actions one believed had been taken from the company and if one had paid attention to the campaign 'Levande Kattegatt'. Other questions dealt with the respondent's own environmental activities.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-01-01 – 1990-03-31

Variabler

149

Antal individer/objekt

292

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01-01 – 1990-03-31
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nordström, L. (1991) Vårt Göteborg : en läsarundersökning ur ett användningsperspektiv. Göteborg: Department of journalism and mass communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06