Västeuropeiska ekologdata - Nederländerna

SND-ID: snd0258-7. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/k8cb-sb90

Citering

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Data from the Netherlands.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

90

Antal individer/objekt

40

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Österrike

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ersson, S. (1984) Kommunistpartier i Västeuropa: studier i elektoral variation. Umeå: Department of Political Science. (With an English summary).
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06