Kabel-TV i framväxt - En undersökning av allmänheten i Lund hösten 1985

SND-ID: snd0221-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001040

Citering

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta dataset är resultatet av det andra steget i en undersökning med syfte att beskriva och analysera införandet av kabel-TV i Sverige. Projektet påbörjades den 1 juli 1983 och avslutades den 30 juni 1986. Undersökningen finansierades med medel från Riksbankens Jubileumsfond.
Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre västtyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-T

... Visa mer..
Detta dataset är resultatet av det andra steget i en undersökning med syfte att beskriva och analysera införandet av kabel-TV i Sverige. Projektet påbörjades den 1 juli 1983 och avslutades den 30 juni 1986. Undersökningen finansierades med medel från Riksbankens Jubileumsfond.
Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre västtyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).
Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. Steg 2 vänder sig till samma respondenter två år efter införandet av kabel-TV.
I den första delundersökningen ställdes frågor om respondentens TV-vanor; omdöme om olika TV-program; inställning till nyhetsprogram i TV; videoanvändning; tillgång till text-TV; tillgång och användning av TV-spel och persondator; radiolyssnande; lyssnande på ljudband och grammofonskivor; bio- och teaterbesök, idrottsarrangemang; månatliga utgifter för videohyra, band- och skivinköp; månatliga utgifter för bio- och teaterbesök, idrottsarrangemang; läsning av dagstidningar, tidskrifter och böcker; föreningsaktiviteter och hobbies; bästa fritidsaktiviteter; myndighetskontakter för att få rättelse eller påverka ett beslut; språkkunskaper; inställning till aktuella påståenden; samhörighet med andra länder; inställning till kabel-TV; inställning till reklam i TV; samt bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, yrke, utbildning, boendetid i Lund och hushållets sammansättning.
Den andra delundersökningen innehöll även frågor om respondentens tillgång till kabel-TV; förändrade vanor på grund av kabel-TV; hur mycket man tittar på respektive kabel-TV kanal; omdöme om de olika kanalerna; samt inställning till en lokal kabel-TV kanal. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Invånare i fyra olika bostadsområden i Lund i åldern 15-70 år (1983)

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – 1985

Variabler

145

Antal individer/objekt

1011

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985 – 1985
  • Datainsamlare: Lunds universitet
  • Instrument: KabelTV1985_enkät (Strukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 1011
  • Antal svar: 552
  • Antal ej svarande: 459
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lund

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Roe, K. (1985) Media and social life in Lund two years after the start of cable transmission. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150606454

Roe, K. (1985) The Programme Output of Seven Cable-TV Channels. The Advent of Cable Systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150604726

Roe, K. (1987) Media and social life in Lund before cable transmissions. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
ISBN: 91-506-0645-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1991-04-01
Senast uppdaterad: 2023-06-29