Transportarbetareförbundet 1881-1950

SND-ID: snd0209-54. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002676

Citering

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst rorId

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

För att möjliggöra regionalstatistiska analyser gjorde man vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i början av 1990-talet en radikal omorganisering av källmaterialet från Folkrörelsearkivet 1881–1950 https://doi.org/10.5878/002531. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna omskapades till en serie rektangulära filer i enlighet med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller med kommunindelningen före 1952 med städer och landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra datamaterial valdes den indelning som utnyttjades av Sten Berglund i Svenska valdata 1911-1944, https://doi.org/10.5878/000873.

Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund, sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i Svenska valdata 1911-1944.

För ytterligare information se dokumentet: SSD:s omorganisation av Folkrörelsearkivet 1881-1950

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Transportarbetareförbundets lokala organisationer 1881-1950

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 – 1950

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Källmaterialet från Folkrörelsearkivet 1881–1950 har organiserats i enlighet med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller med kommunindelningen före 1952 med städer och landskommuner. Denna aggregering gör att medlemsantalet inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och samma folkrörelse och existerar inom ett och samma geografiska område, dvs någon av de 2 576 enheterna i materialet. Därutöver har skattningar av antalet medlemmar gjorts för de år där uppgift saknas.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 – 1992
  • Datainsamlare: Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Övriga forskningshuvudmän

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1993-01-01

Version 1.0: 1993-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/002676

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Folkrörelsearkivet 1881-1950

Beklädnadsarbetareförbundet 1881-1950

Bleck- och plåtslagareförbundet 1881-1950

Bokbindareförbundet 1881-1950

Bryggeriarbetareförbundet 1881-1950

Byggnadsträarbetareförbundet 1881-1950

De förenade förbunden 1881-1950

Elektriska arbetareförbundet 1881-1950

Fastighetsarbetareförbundet 1881-1950

Frisörarbetareförbundet 1881-1950

Fångvårdsmannaförbundet 1881-1950

Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet 1881-1950

Försvarsverkens civila personals förbund 1881-1950

Försäkringsmännens riksförbund 1881-1950

Gjutareförbundet 1881-1950

Glasarbetareförbundet 1881-1950

Grovarbetareförbundet 1881-1950

Gruvindustriarbetareförbundet 1881-1950

Handelsarbetareförbundet 1881-1950

Hattarbetareförbundet 1881-1950

Hotell- och restaurangarbetareförbundet 1881-1950

Järnvägsmannaförbundet 1881-1950

Kakelugnsmakeriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet 1881-1950

Kommunalarbetareförbundet 1881-1950

Korkarbetareförbundet 1881-1950

Kvinnornas fackförbund 1881-1950

Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet 1881-1950

Lantarbetareförbundet 1881-1950

Litografförbundet 1881-1950

Livsmedelsarbetareförbundet 1881-1950

Metallindustriarbetareförbundet 1881-1950

Murareförbundet 1881-1950

Musikerförbundet 1881-1950

Målareförbundet 1881-1950

Pappersindustriarbetareförbundet 1881-1950

Postmannaförbundet 1881-1950

Repslagareförbundet 1881-1950

Sadelmakare och tapetserareförbundet 1881-1950

Sko- och läderindustriarbetareförbundet 1881-1950

Skoarbetareförbundet 1881-1950

Skogs- och flottningsarbetareförbundet 1881-1950

Skorstensfejeriarbetareförbundet 1881-1950

Skrädderiarbetareförbundet 1881-1950

Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet 1881-1950

Spårvägsförbundet 1881-1950

Sveriges arbetares centralorganisation 1881-1950

Sågverksindustriarbetareförbundet 1881-1950

Telegraf och telefonmannaförbundet 1881-1950

Textilarbetareförbundet 1881-1950

Tobaksindustriarbetareförbundet 1881-1950

Träarbetareförbundet 1881-1950

Träindustriarbetareförbundet 1881-1950

Tunnbindareförbundet 1881-1950

Typografförbundet 1881-1950

Vattenfallarbetareförbundet 1881-1950

Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet 1881-1950

Fackföreningar 1881-1950

Socialdemokratiska arbetarpartiet 1881-1950

Nationalgodtemplarorden 1881-1950

Nationaltemplarorden 1881-1950

Nykterhetslogen Verdandi 1881-1950

Sveriges blåbandsförening 1881-1950

Sveriges storloge av IOGT 1881-1950

Templarorden 1881-1950

Nykterhetsrörelser 1881-1950

Frälsningsarmén 1881-1950

Metodistkyrkan 1881-1950

Svenska alliansmissionen 1881-1950

Svenska baptistförbundet 1881-1950

Svenska missionsförbundet 1881-1950

Frikyrkorörelser 1881-1950

Visa mindre..
Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2023-08-11