Folkrörelsearkivet 1881-1950

SND-ID: snd0209-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002531

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

1965 inleddes ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia vid historiska institutionen i Uppsala. Folkrörelsernas historia beskrevs utifrån de lokala föreningarna och deras funktioner. En huvudfråga var om det finns en viss typ av samhälle eller miljö där folkrörelser lättare utvecklas.
En särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige behövde utarbetas. Före 1952 fanns det över 2500 kommuner och under tidens lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, främst alla de fackförbund som uppstått, uppgått eller övergått i varandra.
För att kartlägga de stora folkrörelsernas utbredning, samlade man in uppgi

... Visa mer..
1965 inleddes ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia vid historiska institutionen i Uppsala. Folkrörelsernas historia beskrevs utifrån de lokala föreningarna och deras funktioner. En huvudfråga var om det finns en viss typ av samhälle eller miljö där folkrörelser lättare utvecklas.
En särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige behövde utarbetas. Före 1952 fanns det över 2500 kommuner och under tidens lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, främst alla de fackförbund som uppstått, uppgått eller övergått i varandra.
För att kartlägga de stora folkrörelsernas utbredning, samlade man in uppgifter om antalet medlemmar i varje lokal förening per den 31 december varje år. Man tog med frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet.
Databasen innehåller uppgifter från över 4000 fackliga avdelningar. Varje enskild förening eller facklig avdelning utgör enheterna i systemet, och inom varje sådan enhet kan man finna uppgifter om föreningens namn och kodnummer, om det nummer som den tilldelats i organisationen, om namnet på den ort där den är belägen, om koden för den kommun i vilken den är belägen, om dess startår och dess slutår. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Lokala folkrörelseorganisationer 1881-1950

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Lokala organisationer inom frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet under åren 1881-1950

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 – 1950

Variabler

98

Antal individer/objekt

41315

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Antalet medlemmar i varje lokal förening per den 31 december varje år
  • Datainsamlare: Uppsala universitet
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1998-11-01

Version 1.0: 1998-11-01

DOI: https://doi.org/10.5878/002531

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Beklädnadsarbetareförbundet 1881-1950

Bleck- och plåtslagareförbundet 1881-1950

Bokbindareförbundet 1881-1950

Bryggeriarbetareförbundet 1881-1950

Byggnadsträarbetareförbundet 1881-1950

De förenade förbunden 1881-1950

Elektriska arbetareförbundet 1881-1950

Fastighetsarbetareförbundet 1881-1950

Frisörarbetareförbundet 1881-1950

Fångvårdsmannaförbundet 1881-1950

Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet 1881-1950

Försvarsverkens civila personals förbund 1881-1950

Försäkringsmännens riksförbund 1881-1950

Gjutareförbundet 1881-1950

Glasarbetareförbundet 1881-1950

Grovarbetareförbundet 1881-1950

Gruvindustriarbetareförbundet 1881-1950

Handelsarbetareförbundet 1881-1950

Hattarbetareförbundet 1881-1950

Hotell- och restaurangarbetareförbundet 1881-1950

Järnvägsmannaförbundet 1881-1950

Kakelugnsmakeriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet 1881-1950

Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet 1881-1950

Kommunalarbetareförbundet 1881-1950

Korkarbetareförbundet 1881-1950

Kvinnornas fackförbund 1881-1950

Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet 1881-1950

Lantarbetareförbundet 1881-1950

Litografförbundet 1881-1950

Livsmedelsarbetareförbundet 1881-1950

Metallindustriarbetareförbundet 1881-1950

Murareförbundet 1881-1950

Musikerförbundet 1881-1950

Målareförbundet 1881-1950

Pappersindustriarbetareförbundet 1881-1950

Postmannaförbundet 1881-1950

Repslagareförbundet 1881-1950

Sadelmakare och tapetserareförbundet 1881-1950

Sko- och läderindustriarbetareförbundet 1881-1950

Skoarbetareförbundet 1881-1950

Skogs- och flottningsarbetareförbundet 1881-1950

Skorstensfejeriarbetareförbundet 1881-1950

Skrädderiarbetareförbundet 1881-1950

Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet 1881-1950

Spårvägsförbundet 1881-1950

Sveriges arbetares centralorganisation 1881-1950

Sågverksindustriarbetareförbundet 1881-1950

Telegraf och telefonmannaförbundet 1881-1950

Textilarbetareförbundet 1881-1950

Tobaksindustriarbetareförbundet 1881-1950

Transportarbetareförbundet 1881-1950

Träarbetareförbundet 1881-1950

Träindustriarbetareförbundet 1881-1950

Tunnbindareförbundet 1881-1950

Typografförbundet 1881-1950

Vattenfallarbetareförbundet 1881-1950

Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet 1881-1950

Fackföreningar 1881-1950

Socialdemokratiska arbetarpartiet 1881-1950

Nationalgodtemplarorden 1881-1950

Nationaltemplarorden 1881-1950

Nykterhetslogen Verdandi 1881-1950

Sveriges blåbandsförening 1881-1950

Sveriges storloge av IOGT 1881-1950

Templarorden 1881-1950

Nykterhetsrörelser 1881-1950

Frälsningsarmén 1881-1950

Metodistkyrkan 1881-1950

Svenska alliansmissionen 1881-1950

Svenska baptistförbundet 1881-1950

Svenska missionsförbundet 1881-1950

Frikyrkorörelser 1881-1950

Visa mindre..
Publicerad: 1998-11-01
Senast uppdaterad: 2023-07-05