Svenska folket 1955_2

SND-ID: snd0207-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/en5g-5g58

Citering

Skapare/primärforskare

Sten Hultgren - Svenska Gallupinstitutet AB

Forskningshuvudman

Svenska Gallupinstitutet AB

Beskrivning

Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living conditions in Sweden. The second part was made in 1970 (Swedish people 1970). The Swedish Opinion-studies (1979-1985) repeat some of the questions from these studies. Questions about opinions of human behaviour, interests, attitude to alcohol, religion, possesions, social benefits, voting, Swedish conditions, work and trade unions, studies, personal conditions, children´s upbringing and education, parents, membership in different organizations and personal data.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1954-10-01 – 1955-03-31

Variabler

563

Antal individer/objekt

899

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1954-10-01 – 1955-03-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10