Kommunala valrörelser 1966

SND-ID: snd0111-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002370

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som verkställdes 1971
Studien genomfördes i samband med det lokala allmänna valet 1966 och genomfördes i två steg, dels intervjuades invånare i 36 kommuner och dels gjordes intervjuer med invånare i var och en av de största städerna. Totalt 2 400 intervjuer som bland annat innehåller frågor om medborgarnas kunskaper och inställning till kommunalt självstyre, partitillhörighet, åsikter och erfarenheter av kommunala tjänster samt erfarenheter från andra kommuner.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1966-09-01 – Pågående

Variabler

258

Antal individer/objekt

2441

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Birgersson, B.O. (1969). Det kommunala kommunikationssystemet: en undersökning av den kommunala informationen via massmedia under icke-valtid. Stockholm:
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1995-08-16

Version 1.0: 1995-08-16

DOI: https://doi.org/10.5878/002370

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-05