Gruvstrejkens behandling i radio och TV 1969-1970

SND-ID: snd0106-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/vsfj-m343

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

On the request of the Board of the Swedish Broadcasting Corporation and the Labour Movement´s Archives, this survey was carried through of the news examination of the SBC and the treatment of the Swedish daily press of the conflict at LKAB. The purpose of the survey of the examination of the SBC was to ascertain its ´extent, attitude, matter-of-fact-ness and impartiality´.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1969-12-09 – 1970-02-04

Variabler

69

Antal individer/objekt

23464

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-12-09 – 1970-02-04
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Westerståhl, J. (1971) LKAB-konflikten i radio/tv och dagspress. Göteborg: Department of Political Science.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06