Arbetet, facket och medbestämmandet 1981_2

SND-ID: snd0041-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/20rd-ry10

Citering

Skapare/primärforskare

Sven-Åke Hörte - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Horst Hart - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap rorId

Beskrivning

In 1977 a new law called 'Act on Co-determination' came into force in Sweden. According to this law trade unions have the right to be informed about all circumstances that are, or could be, of importance for the members of the union. The unions have the right to express their opinions on almost every important question at 'the establishment'. This is allowed for in a special type of negotiation. An employer has after negotiations however the right to make a decision without bothering about the union's opinion. This law is supposed to regulate the unions rights to participate in the decision making process at the establishment. It is an important part of the complex system of formal norms that regulates the relations between trade unions and employers in Sweden. The research project 'Work, Unions and participation' studied how local actors - unions and employers - have adapted to this system of norms.
This study is composed of two survey studies, designed as a panel study. The population is restricted to following branches: manufacturing, trade, transports and communications, education, social

... Visa mer..
In 1977 a new law called 'Act on Co-determination' came into force in Sweden. According to this law trade unions have the right to be informed about all circumstances that are, or could be, of importance for the members of the union. The unions have the right to express their opinions on almost every important question at 'the establishment'. This is allowed for in a special type of negotiation. An employer has after negotiations however the right to make a decision without bothering about the union's opinion. This law is supposed to regulate the unions rights to participate in the decision making process at the establishment. It is an important part of the complex system of formal norms that regulates the relations between trade unions and employers in Sweden. The research project 'Work, Unions and participation' studied how local actors - unions and employers - have adapted to this system of norms.
This study is composed of two survey studies, designed as a panel study. The population is restricted to following branches: manufacturing, trade, transports and communications, education, social welfare and public health. The sample size is about 500 establishments, which means 25% of the population. Two types of questionnaires were sent to respondents at these places of work. One was sent to the local leadership, which was usually answered by the local manager or an equivalent person, one questionnaire was sent to each of the trade unions which were active at the place of work. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

The surveys are based on a random selection from the central register of enterprises (Centrala Företagsregistret, CFR), of places of work with more than 100 employees, who are busy within production industry, trade, communications, post and telegraph, and public administration.

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09-01 – 1980-04-01

1981-01-01 – 1982-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Förhållande/konflikter mellan arbetsmarknadens parter (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hörte, S.Å. (1983) Medbestämmande : En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen. Monograph no 28. Göteborg: Department of Sociology. ISBN 91-7222-576-9.
Google Books

Hörte, S.Å. (1981) Medbestämmande vid arbetsställen : MBL-survey 1979. Arbetsrapport 1981. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

Hörte, S.Å. (1980) Kontakter mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på det lokala planet : Förhandlings- och informationsverksamhet vid arbetsställen. Research report no 71. Göteborg: Department of Sociology. ISBN 91-7222-576-9.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 9789172225763

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13