Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

SND-ID: ext0202-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Styrgruppen för Malmö Offspring Study:
Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin
Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Jan Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Margaretha Persson, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi


I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. Sedan våren 2013 har cirka 2500 individer undersökts i MOS och målsättningen är att undersöka 5000-6000 individer fram till 2020.

... Visa mer..
Styrgruppen för Malmö Offspring Study:
Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin
Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Jan Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Margaretha Persson, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi


I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. Sedan våren 2013 har cirka 2500 individer undersökts i MOS och målsättningen är att undersöka 5000-6000 individer fram till 2020.

I Malmö finns en lång tradition av större befolkningsstudier. De största är Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer som sammanlagt har engagerat över 50 000 unika deltagare. De har bildat underlag till ytterligare studier och forskningsprojekt både i Sverige och internationellt. Dessa har resulterat i nya kunskaper om bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, alkoholmissbruk och kostens betydelse.

Forskarna hoppas nu få fler relevanta data än i tidigare befolkningsstudier. Det sker bland annat genom att nya metoder för funktionsanalys av blodkärl, lungor, hjärna och kroppens ämnesomsättning används vid kontroller och provtagningar. Av särskilt intresse är sambandet mellan det vi äter dagligen och tarmens bakterieflora samt hur detta påverkar hälsan. Kontroll och provtagning äger rum på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Deltagarna följs kliniskt genom undersökningar samt i register under lång tid, baserat på informerat samtycke och i enlighet med etiktillstånd och Personuppgiftslagen (PUL).

Syfte:

Syftet med studien är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor.

Studien innefattar data som samlas in via fysiska mätningar, blodprovstagning, sockertoleranstest (OGTT), tekniska undersökningar, undersökning av minne samt snabbhetstest, frågeformulär, kostregistrering, urinprov samt avföringsprov. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – Pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

45%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne

Administrativ information

Etikprövning

Lund - dnr 2012/594

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer