Uppsalastudien Familj och Hälsa (Familjestudien)

SND-ID: ext0175-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Liisa Byberg - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

Uppsalastudien Familj och Hälsa, även kallad Familjestudien, initierades 2000-2001 när 602 familjer bestående av mamma, pappa och två syskon födda efter varandra (5-14 år gamla) undersöktes med fokus på antropometri och blodtryck. Man tog också blodprover för biokemiska och genetiska analyser. Föräldrarna svarade på frågeformulär angående hälsa och livsstil och fyllde också i ett frågeformulär om varje barns hälsotillstånd. Familjerna valdes slumpmässigt ut med hjälp av Socialstyrelsen som i Medicinska födelseregistret identifierade helsyskon som föddes antingen med lika födelsevikt (hög eller låg) eller med olika födelsevikt. Under perioden 2010-2014 bjöds alla familjer från den första undersökningen in för en uppföljningsundersökning. Till denna kom 513 föräldrar (39-70 år) och 466 barn (14-23 år). Den andra undersökningen omfattade precis som den första undersökningen mätning av antropometri och blodtryck samt blodprovstagning. Dessutom svarade alla deltagare på ett omfattande frågeformulär om hälsa, livsstil, utbildning och levnadsförhållanden och de genomgick även en DXA-undersökning för

... Visa mer..
Uppsalastudien Familj och Hälsa, även kallad Familjestudien, initierades 2000-2001 när 602 familjer bestående av mamma, pappa och två syskon födda efter varandra (5-14 år gamla) undersöktes med fokus på antropometri och blodtryck. Man tog också blodprover för biokemiska och genetiska analyser. Föräldrarna svarade på frågeformulär angående hälsa och livsstil och fyllde också i ett frågeformulär om varje barns hälsotillstånd. Familjerna valdes slumpmässigt ut med hjälp av Socialstyrelsen som i Medicinska födelseregistret identifierade helsyskon som föddes antingen med lika födelsevikt (hög eller låg) eller med olika födelsevikt. Under perioden 2010-2014 bjöds alla familjer från den första undersökningen in för en uppföljningsundersökning. Till denna kom 513 föräldrar (39-70 år) och 466 barn (14-23 år). Den andra undersökningen omfattade precis som den första undersökningen mätning av antropometri och blodtryck samt blodprovstagning. Dessutom svarade alla deltagare på ett omfattande frågeformulär om hälsa, livsstil, utbildning och levnadsförhållanden och de genomgick även en DXA-undersökning för mätning av benmassa, fettmassa och muskelmassa. Ytterligare information som finns i databasen omfattar graviditetsspecifik information från Medicinska födelseregistret, födelsedata även för föräldrarna samt longitudinella data på barnens vikt och längd från barna- och skolhälsovårdsjournaler. Familjedesignen gör att Uppsala Familjestudie är särskilt lämpad för att undersöka hur maternella och paternella faktorer spelar in på t.ex. sambandet mellan födelsevikt och hälsa senare i livet hos deras barn.

Syfte:

Att studera effekter av födelsevikt och tillväxt på kardiovaskulära, metabola och benrelaterade utfall med hjälp av en familjedesign. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2001
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2001
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2014
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2001
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2001
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2014
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2014
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Visa mindre..
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Leon DA, Koupil I, Mann V, Tuvemo T, Lindmark G, Mohsen R, Byberg L, Lithell H. Fetal, developmental, and parental influences on childhood systolic blood pressure in 600 sib pairs: the Uppsala Family Study. Circulation 2005;112(22):3478-85. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.497610

Khanolkar AR, Byberg L, Koupil I. Parental influences on cardiovascular risk factors in Swedish children aged 5-14 years. Eur J Public Health 2012;22(6):840-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr180

Nitsch D, Sandling JK, Byberg L, Larsson A, Tuvemo T, Syvänen AC, Koupil I, Leon DA. Fetal, developmental and parental influences on cystatin C in childhood: the Uppsala Family Study. Am J Kidney Dis 2011;57(6):863-72. doi: 10.1053/j.ajkd.2010.12.025

Weedon MN, Frayling TM, Shields B, Knight B, Turner T, Metcalf BS, Voss L, Wilkin TJ, McCarthy A, Ben-Shlomo Y, Davey Smith G, Ring S, Jones R, Golding J, Byberg L, Mann V, Axelsson T, Syvänen AC, Leon D, Hattersley AT. Genetic regulation of birth weight and fasting glucose by a common polymorphism in the islet cell promoter of the glucokinase gene. Diabetes 2005;54(2):576-81. doi: 10.2337/diabetes.54.2.576

Silverwook RJ, De Stavola BL, Cole TJ, Leon DA. BMI peak in infancy as a predictor for later BMI in the Uppsala Family Study. Int J Obes 2009;33(8):929-37. doi: 10.1038/ijo.2009.108

Mann V, De Stavola BL, Leon DA. Separating within and between effects in family studies: an application to the study of blood pressure in children. Stat Med 2004; 23(17):2745-56.

Koupil I. The Uppsala studies on developmental origins of health and disease. J Intern Med 2007;261(5):426-36.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.