Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 1991

SND-ID: ext0153-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik rorId

Beskrivning

P-piller, användning av hormonersättningsbehandling, matvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor. År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Cirka 50 000 kvinnor besvarade enkäten som ger detaljerad information om en rad olika livsstilsfaktorer med fokus på användning av p-piller, kost, exponering av UV-ljus, och reproduktiva faktorer. Denna studie är strikt samordnad med en liknande studie bland 60 000 unga kvinnor i Norge; bortsett från delen som avser diet är enkäterna identiska och gemensamma analyser har genomförts.

Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsfaktorer, hormonella faktorer, och för att bedöma den psykiska hälsan. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighe

... Visa mer..
P-piller, användning av hormonersättningsbehandling, matvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor. År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Cirka 50 000 kvinnor besvarade enkäten som ger detaljerad information om en rad olika livsstilsfaktorer med fokus på användning av p-piller, kost, exponering av UV-ljus, och reproduktiva faktorer. Denna studie är strikt samordnad med en liknande studie bland 60 000 unga kvinnor i Norge; bortsett från delen som avser diet är enkäterna identiska och gemensamma analyser har genomförts.

Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsfaktorer, hormonella faktorer, och för att bedöma den psykiska hälsan. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighet.

Under de senaste åren har flera analyser utförts av olika exponeringar, såsom p-piller, BMI, förändringar i kroppens storlek och form, exponering av UV-strålning, alkoholkonsumtion, rökning, risk för olika cancerformer och generell dödlighet.

Syfte:

Det övergripande syftet med studiekohorten Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) är att studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor.

Vid baslinjemätningen 1991 skickades formulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Formuläret besvarades av 49 259 kvinnor. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor i åldrarna 29-49 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 1992

Antal individer/objekt

49259

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 – 1992
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Uppsala sjukvårdsregion

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Titus-Ernstoff L, Thörn M, Tosteson T, Brahme E, Yuen J, Baron J, et al. The accuracy of skin self-examination for atypical nevi.
Epidemiology 1996 Nov;7(6):619-23.

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.