Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund - Individer med alkoholdiagnos

SND-ID: ext0143-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

Under åren 1949-1969 skattades alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema. Skattningen utfördes vid utskrivningen av patienterna och gjordes av en psykolog med minst tre års utbildning. Skattningsschemat skapades av professor Erik Essen-Möller och bestod av en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del. Intervjun bestod av frågor rörande t.ex. social situation, yrke, fysisk sjukdom, nuvarande medicinering, depression, orsaken till varför depressionen startade eller orsak till återhämtning/återfall, behandling, självmordsförsök, barndom samt alkoholvanor. Cirka 7000 personer blev skattade och man har gjort en uppföljning av individer med alkoholdiagnos (1312) eller diagnosen djup depression/melankoli (1206). Uppföljningen innebar journalskattningar och i vissa fall personliga efterundersökningar.

Syfte:

Att skatta alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema med en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla patienter som lades in på psykiatriska kliniken i Lund mellan åren 1949 till 1969.

Tidsperiod(er) som undersökts

1949 – 1969

Antal individer/objekt

1312

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1949 – 1969
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lund med omgivning

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Psykiatri (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brådvik L, Berglund M. Risk factors for suicide in melancholia. A case-record evaluation of 89 suicides and their controls. Acta Psychiatr Scand. 1993 May;87(5):306-11.

Crona L, Mossberg A, Brådvik L. Suicidal Career in Severe Depression among Long-Term Survivors: In a Followup after 37-53 Years Suicide Attempts Appeared to End Long before Depression. Depress Res Treat. 2013;2013:610245. doi: 10.1155/2013/610245. Epub 2013 Dec 23.
Läs fulltext

Berglund M. Suicide in alcoholism. A prospective study of 88 suicides: I. The multidimensional diagnosis at first admission. Arch Gen Psychiatry. 1984 Sep;41(9):888-91.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.