DiabetesPrediktion i Skåne - DiPiS: uppföljningsstudie

SND-ID: ext0081-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Åke Lernmark - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Helena Larsson - Lunds universitet, Institutionen för pediatrik och kliniska vetenskaper

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

DiabetesPrediktion i Skåne, DiPiS syftar till att ta reda på varför barn får typ 1 diabetes. Genom att kunna förutsäga vilka barn som utvecklar diabetes är förhoppningen att i framtiden kunna förhindra att sjukdomen bryter ut. DiPiS genomförs i två steg:
Steg 1. Undersökning av ärftlig risk för typ 1 diabetes hos alla nyfödda barn i Skåne. Detta steg pågick från september 2000 till september 2004. I detta steg undersöktes nästan 36 000 barn.
Steg 2. Uppföljning hos en grupp barn med ärftlig risk. Deltagarna i uppföljningsstudien lämnar blodprov en gång om året och får även fylla i en enkät. Dessa barn planeras att följas upp under 15 år.

Syfte:

Att bestämma faktorer som kan förutsäga autoimmun (typ 1) diabetes hos barn.

När barnen i urvalsstudien var två månader gamla erhöll föräldrarna ett frågeformulär som handlade om diabetes i familjen, om graviditeten, barnets första tid och föräldrarnas upplevelse av att vara med i DiPis. Över 23000 formulär besvarades. Av dessa har ca 20 % av barnen (ca 5000) bjudits in till en uppföljningsstudie med start vid två års ålder. Uppföljningen omfattar

... Visa mer..
DiabetesPrediktion i Skåne, DiPiS syftar till att ta reda på varför barn får typ 1 diabetes. Genom att kunna förutsäga vilka barn som utvecklar diabetes är förhoppningen att i framtiden kunna förhindra att sjukdomen bryter ut. DiPiS genomförs i två steg:
Steg 1. Undersökning av ärftlig risk för typ 1 diabetes hos alla nyfödda barn i Skåne. Detta steg pågick från september 2000 till september 2004. I detta steg undersöktes nästan 36 000 barn.
Steg 2. Uppföljning hos en grupp barn med ärftlig risk. Deltagarna i uppföljningsstudien lämnar blodprov en gång om året och får även fylla i en enkät. Dessa barn planeras att följas upp under 15 år.

Syfte:

Att bestämma faktorer som kan förutsäga autoimmun (typ 1) diabetes hos barn.

När barnen i urvalsstudien var två månader gamla erhöll föräldrarna ett frågeformulär som handlade om diabetes i familjen, om graviditeten, barnets första tid och föräldrarnas upplevelse av att vara med i DiPis. Över 23000 formulär besvarades. Av dessa har ca 20 % av barnen (ca 5000) bjudits in till en uppföljningsstudie med start vid två års ålder. Uppföljningen omfattar barn med olika grad av diabetesrisk. Uppföljningen består av ett årligt blodprov. Dessutom fyller föräldrarna i ett frågeformulär en gång per år. Barnen kan följas genom att blodprovet analyseras för antikroppar och genom föräldrarnas svar på frågor om sjukdomar, vaccinationer, allergier, livshändelser, m.m. Barn som utvecklar två eller flera antikroppar erbjuds uppföljningar var tredje månad. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2019-08

Antal individer/objekt

5000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 – 2019-08
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer