Drogvaneundersökning 2009 Skåne: åk 6

SND-ID: ext0067-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Forskningshuvudman

Region Skåne

Beskrivning

Drogvaneundersökningar har tidigare genomförts bland skånska elever i åk 6, åk 9 samt gymnasiets åk 2 under 2001, 2003, 2005 och 2007. Ytterligare en drogvaneundersökning från 2011 finns. Från och med 2012 ersätts drogvaneundersökningen av en mer generell levnadsvaneundersökning. Drogvaneundersökningarna har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Socialmedicinska enheten vid Region Skåne samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I drogvaneundersökningen 2009 deltog 22 skånska kommuner och 2 gymnasieförbund. Totalt bearbetades 10559 enkäter, varav 1311 enkäter i årskurs 6, 5359 enkäter i årskurs 9 och 3889 enkäter i gymnasiet årskurs 2.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att kartlägga skånska elevers drogvanor

Deltagande kommuner: Bjuv, Bromölla, Båstad, Höganäs, Hörby, Klippan, Osby, Staffanstorp och Örkelljunga
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2009

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009 – 2009
  • Datainsamlare: Social Science Center Berlin
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: 22 skånska kommuner och 2 skånska gymnasieförbund

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer