Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 88 år

SND-ID: ext0051-6.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Lars Lannfelt - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap rorId

Beskrivning

ULSAM, The Uppsala Longitudinal Study of Adult Men är en pågående longitudinell, epidemiologisk studie. Studiepopulationen består av samtliga män födda i Uppsala län mellan 1920 och 1924.

Bakgrunden till ULSAM var Uppsala primärpreventiva studie som genomfördes mellan 1970 och 1973. Deltagarna identifierades genom befolkningsregister. I den första undersökningen var deltagandet 82% (2322 män).
Undersökningsprogrammet innehöll en medicinsk enkät och intervju, blod-och urinprov, blodtryck, antropometriska mått, intravenöst glukostoleranstest, bröstkorgsröntgen och audiometri. Uppföljande undersökningar har därefter skett när deltagarna var 60, 70, 77, 82, 88 och 93 år gamla.

Utförligare sammanfattning finns tillgänglig på engelska.

Syfte:

Syftet är att undersöka riskfaktorer för vanliga sjukdomar, däribland biokemiska markörer, variationer i arvsmassan och livsstilsfaktorer.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Män födda 1920-1924 i Uppsala län

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2009

Antal individer/objekt

354

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Deltagande laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fokusgrupp: traditionell
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Deltagande laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fokusgrupp: traditionell
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala län

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.