NSHDS-VIP

SND-ID: ext0043-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Enheten för biobanksforskning (EBF) rorId

Beskrivning

Västerbotten Intervention Project, VIP, innehåller biologiska prover och uppgifter om bland annat kroppsmått, hälsa, livsstil och kostvanor. Mer än 120 000 personer ingår i studien som baseras på de hälsoundersökningar som erbjuds länets invånare vid 40, 50 och 60 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna har lämnat prover vid flera tillfällen.

Kohorten är populationsbaserad. Studiens datainsamling startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparinblod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en andel finns DNA extraherat. En stor del av proverna är fasteprover. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD. En del av kohorten ingår i EPIC-studien.

Syfte:

Kohort med prospektivt insamlade data för samtliga sjukdomsområden.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer i åldrarna 30-60 år. Lika andelar män och kvinnor.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Varje år identifieras alla personer som fyller 40, 50 eller 60 år och vissa 30 år och är listade inom en specifik vårdcentral eller bor inom denna vårdcentrals upptagningsområde av länsstyrelsens administrativa enhet, vilka har tillgång till det nationella befolkningsregistret. Denna information vidareförmedlas till respektive vårdcentral, vilka i sin tur bjuder in deltagaren till hälsokontrollen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västerbottens län

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Publikationer