60-årskohorten

SND-ID: ext0038-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Ulf de Faire

ulf.defaire@ki.se

Skapare/primärforskare

Ulf de Faire - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

60-årskohorten består av var tredje man och kvinna i Stockholms län, som under ett år (1997-01-07 till 1998-06-30) fyllt 60, och som blev inbjuden till en noggrann hälsokontroll bestående av blodprov och frågeformulär, mm. 4232 personer deltog (78%). Den prediktiva roll olika riskexponeringar/biomarkörer har för hjärt-och kärlsjukdomar (CVD) bedöms genom årliga matchningar mot tillgängliga nationella register. Hittills har 408 CVD fall registrerats (t o m 2010, i genomsnitt 12 års uppföljning).
Blodprover och DNA förvarades i -80 graders frysar på både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. DNA har extraherats från alla individer.
Cirka 35 internationella originalartiklar har genererats från databasen. Analyser av data från baseline tyder på att en mängd olika metabola störningar är okända i denna åldersgrupp, många kan tillskrivas låga nivåer av fysisk träning och dåliga livsstilsvanor.
Genom analyser av incidenta CVD fall i en nested fall-kontrollstudie har två nya biomarkörer identifierats: 1) anti-PC (fosforylkolin), en naturlig IgM-antikropp där låga nivåer återspeglar störda

... Visa mer..
60-årskohorten består av var tredje man och kvinna i Stockholms län, som under ett år (1997-01-07 till 1998-06-30) fyllt 60, och som blev inbjuden till en noggrann hälsokontroll bestående av blodprov och frågeformulär, mm. 4232 personer deltog (78%). Den prediktiva roll olika riskexponeringar/biomarkörer har för hjärt-och kärlsjukdomar (CVD) bedöms genom årliga matchningar mot tillgängliga nationella register. Hittills har 408 CVD fall registrerats (t o m 2010, i genomsnitt 12 års uppföljning).
Blodprover och DNA förvarades i -80 graders frysar på både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. DNA har extraherats från alla individer.
Cirka 35 internationella originalartiklar har genererats från databasen. Analyser av data från baseline tyder på att en mängd olika metabola störningar är okända i denna åldersgrupp, många kan tillskrivas låga nivåer av fysisk träning och dåliga livsstilsvanor.
Genom analyser av incidenta CVD fall i en nested fall-kontrollstudie har två nya biomarkörer identifierats: 1) anti-PC (fosforylkolin), en naturlig IgM-antikropp där låga nivåer återspeglar störda immunologiska försvarsmekanismer i kärlväggen och 2) CD-93 där låga nivåer är relaterade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Nya potentiella vägar för CVD undersöks för närvarande genom bestämningar av miRNA i ett urval av incidenta hjärtinfarkter och kontroller genom samarbete med universitetet i Milano, Italien. GWAS-analyser (genome-wide association study) är planerade. Dessutom kommer särskild tonvikt att läggas på att utvärdera nya inflammatoriska biomarkörer (immunologiska antikroppar som Ox kardiolipin, PCSK9 etc.) genom användning av multiplexa tekniker såsom Meso Scale platform.

Syfte:

Att bedöma prediktiv roll av olika riskexponeringar / biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

2193 kvinnor och 2039 män som vid inklusion i studien bodde i Stockholms län och var 60 år gamla.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Årlig matchning mot nationella register för att få information om död och slutenvårdstillfällen respektive behandlingar för kardiovaskulär sjukdom.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-07 – 1998-06-30

Antal individer/objekt

4232

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07 – 1998-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-01-07 – 1998-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2007-7429
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosell MS, Hellénius ML, de Faire UH, Johansson GK. "Associations between diet and the metabolic syndrome vary with the validity of dietary intake data." , Am J Clin Nutr, 2003;78:84-90

de Faire U, Su J, Hua X, Frostegård A, Halldin M, Hellenius ML, Wikström M, Dahlbom I, Grönlund H, Frostegård J. Low levels of IgM antibodies to phosphorylcholine predict cardiovascular disease in 60-year old men: effects on uptake of oxidized LDL in macrophages as a potential mechanism. J Autoimmun. 2010 Mar;34(2):73-9.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.