GoArt databas

SND-ID: ext0036-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Johan Norrback - Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Göteborg Organ Art Center rorId

Beskrivning

GOArt (Göteborg Organ Art Center) är ett forskningscentrum som specialiserat sig på integrerade studier av instrument och utförande. Orgeln och dess relaterade klaviaturinstrument - klavikord, cembalo, tramporgel och hammarklaver - bildar forskningsområdet. Orgeldatabassystemet utvecklades 1995 - 2000. Huvudsyftet var att skapa en databas i vilken det är möjligt att lagra både teknisk och historisk information om orglarna. Utöver information om själva orgeln var det viktigt att kunna lagra information om arkivhandlingar och personer med anknytning till instrumenten. Databasen innehåller således fyra huvuddelar som materialet delas upp i: teknisk information om orglarna, historisk information, andra arkivdata, samt information om personer knutna till orglarna. Denna struktur gör det möjligt att välja en viss tidpunkt i historien och att spåra den historiska processen, i databasen lagrad som ett nätverk mellan orgel, dokument och personer. Användaren kan navigera bakåt eller framåt i tiden och kommer alltid att informeras om kopplingar mellan orgel, dokument och personer i varje punkt i detta hi

... Visa mer..
GOArt (Göteborg Organ Art Center) är ett forskningscentrum som specialiserat sig på integrerade studier av instrument och utförande. Orgeln och dess relaterade klaviaturinstrument - klavikord, cembalo, tramporgel och hammarklaver - bildar forskningsområdet. Orgeldatabassystemet utvecklades 1995 - 2000. Huvudsyftet var att skapa en databas i vilken det är möjligt att lagra både teknisk och historisk information om orglarna. Utöver information om själva orgeln var det viktigt att kunna lagra information om arkivhandlingar och personer med anknytning till instrumenten. Databasen innehåller således fyra huvuddelar som materialet delas upp i: teknisk information om orglarna, historisk information, andra arkivdata, samt information om personer knutna till orglarna. Denna struktur gör det möjligt att välja en viss tidpunkt i historien och att spåra den historiska processen, i databasen lagrad som ett nätverk mellan orgel, dokument och personer. Användaren kan navigera bakåt eller framåt i tiden och kommer alltid att informeras om kopplingar mellan orgel, dokument och personer i varje punkt i detta historiska nätverk.
Syftet med databasen har varit att fungera som dokumentationshjälpmedel för resultat från forskning samt ett verktyg för analys och utvärdering. Databasen är också en källa till information för framtida forskningsprojekt. Det finns för närvarande mer än 200 historiska svenska orglar, 870 arkivdokument och 1900 personposter i databasen.

Syfte:

Syftet med databasen har varit att fungera som ett dokumentationshjälpmedel för resultat från forskning samt ett verktyg för analys och utvärdering. Insamlandet av data till databasen bidrar till att bevara ett unikt svenskt kulturarv åt eftervärlden och gynnar därmed en hållbar utveckling. Informationen i databasen kan hjälpa antikvarier att fatta beslut med ekonomiska konsekvenser, då den kan tillhandahålla underlag för att bedöma behovet och värdet av åtgärder. Databasen bidrar också till dokumentation och inventering av delar av orglar som är unika och skyddade av fornminneslagen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Göteborg Organ Art Center

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Musikvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Kultur, Kyrka

Publikationer