UCDP Battle-Related Deaths Dataset

SND-ID: ext0031-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Uppsala Conflict Data Program rorId

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCPD Battle-Related Deaths Dataset är baserat på konflikt-år och dyad-år, och innehåller information om antal dödsfall i samband med strid i väpnade konflikter som finns med i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Datan omfattar perioden 1989-2013.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Citera som:
UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2013, Uppsala Conflict Data Program, www.ucdp.uu.se, Uppsala University

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Väpnade konflikter

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 2013

Variabler

24

Antal individer/objekt

1264

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sundberg, Ralph. 2008. "Collective Violence 2002 - 2007: Global and Regional Trends." In Harbom, Lotta and Ralph Sundberg (eds.). States in Armed Conflict 2007. Uppsala: Universitetstryckeriet.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.