UCDP Actor Dataset

SND-ID: ext0022-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Uppsala Conflict Data Program rorId

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Citera som:
Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: yy/mm/dd) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/da

... Visa mer..
UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP Actor Dataset innehåller information om alla aktörer, både statliga och icke-statliga, som ingår i UCDP´s datamängder. Datasetet är konstruerat så att det är kompatibelt med alla UCDP´s dataset. Förutom att fungera som en inventering av de aktörer som deltar i väpnade konflikter ger datasetet även information om bland annat vilken typ av våld aktören var eller är inblandad i, i vilka konflikter aktören varit aktiv, geografisk position samt aktörens ursprung och dess allianser.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Citera som:
Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: yy/mm/dd) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Aktörer i väpnade konflikter, statliga och icke-statliga

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2013

Variabler

30

Antal individer/objekt

1274

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer