Malmö Förebyggande Medicin

SND-ID: ext0013-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Jonas Manjer - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

Malmö Förebyggande Medicin är en kohortstudie som startade i början av 1970-talet som en undersökning av en medelålders befolkning i Malmö. Personer födda i Malmö och fortfarande bosatta i staden inviterades till en medicinsk undersökning med frågeformulär och blodprovstagning. Alla män från vissa födelsekohorter (1921-1949) och något senare inviterades även kvinnor (födda 1926-1949). Totalt deltog 22444 män och 10902 kvinnor i perioden 1974-1992. Under uppföljningen 2002-2006 återundersöktes 17284 personer.

Syfte:

1. Att kartlägga kardiovaskulära riskfaktorer och alkoholmissbruk I den lokala befolkningen, och att erbjuda individer under risk ett interventionsprogram;

... Visa mer..
Malmö Förebyggande Medicin är en kohortstudie som startade i början av 1970-talet som en undersökning av en medelålders befolkning i Malmö. Personer födda i Malmö och fortfarande bosatta i staden inviterades till en medicinsk undersökning med frågeformulär och blodprovstagning. Alla män från vissa födelsekohorter (1921-1949) och något senare inviterades även kvinnor (födda 1926-1949). Totalt deltog 22444 män och 10902 kvinnor i perioden 1974-1992. Under uppföljningen 2002-2006 återundersöktes 17284 personer.

Syfte:

1. Att kartlägga kardiovaskulära riskfaktorer och alkoholmissbruk I den lokala befolkningen, och att erbjuda individer under risk ett interventionsprogram;
2. Att använda DNA från uppföljningen för analys av genetisk risk för typ 2 diabetes, kardiovaskulär sjukdom och vissa typer cancer. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer 35-70 år vid första screening boende i Malmö

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 – 2006

Antal individer/objekt

33346

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974 – 1991
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974 – 1991
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson PM, Nilsson JA, Berglund G. Population-attributable risk of coronary heart disease risk factors during long-term follow-up: the Malmö Preventive Project. J Intern Med 2006;260:134-41.

Lyssenko V, Jonsson A, Almgren P, Pulizzi N, Isomaa B, Tuomi T, Berglund G, Altshuler D, Nilsson P, Groop L. Clinical risk factors, DNA variants, and the development of type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:2220-32.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.