Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

SND-ID: ecds0251-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/5qng-7m46

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Artdatabanken rorId

Beskrivning

Antagna artförekomstdata för 23 bryofyter i trä i Sverige.

Se den engelska katalogsidan för utförligare information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0251

Fullständig information om datasamling, källor och applikationer finns i:
Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-05-06

Version 1.0: 2019-05-06

DOI: https://doi.org/10.5879/5qng-7m46

Kontakt för frågor om data

Swantje Löbel

swantje.lobel@slu.se

Publicerad: 2019-05-06
Senast uppdaterad: 2019-05-07