Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016

SND-ID: ecds0248-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/rxdz-sp15

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Beskrivning

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians.

För fullständiga detaljer, se publikationen:
Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8. DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-05-22 – 2016-10-05

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Eddy covariance
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-22 – 2016-10-05
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Harbo socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8.DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2019-05-07