20th century deposition from Baltic Sea ship traffic

SND-ID: ecds0246-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-10-10.2/1

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Claremar - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Data för historiska atmosfäriska avsättningar av sulfat, nitrat och ammonium från land och frakt i Östersjön.

När du använder det här datasetet kan du också citera: Omstedt, A., Edman, M., Claremar, B., and Rutgersson, A.: Modelling the contributions to marine acidification from deposited SOx , NOx , and NHx in The Baltic Sea: past and present situations, Cont. Shelf Res., 111, 234–249, https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.024, 2015.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1900 – 2011

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Omstedt, A., Edman, M., Claremar, B., and Rutgersson, A.: Modelling the contributions to marine acidification from deposited SOx , NOx , and NHx in The Baltic Sea: past and present situations, Cont. Shelf Res., 111, 234–249, https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.024, 2015.
ScienceDirect

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-06-12
Senast uppdaterad: 2019-06-11