Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus

SND-ID: ecds0225-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-23.1/1

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Artdatabanken rorId

Beskrivning

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

The data set consists of seven tab-delimited text files, in txt-format. The read_me file contains more information about the contents of the different files.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 – 2013-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Mair, L., Harrison, P. J., Jönsson, M., Löbel, S., Nordén, J., Siitonen, J., Lämås, T., Lundström, A. and Snäll, T. (2017), Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management. Ecology and Evolution, 7: 368–378. doi: 10.1002/ece3.2601
Libris | Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-06-08
Senast uppdaterad: 2019-06-11