Styrdokument

Här har vi samlat ett antal dokument som på olika sätt beskriver SND:s organisation, verksamhet och riktlinjer. Allt material nås via publiceringsplattformen Zenodo. Där finns också övergripande beskrivningar av syftet med varje dokument.

 

Ytterligare information och dokument som särskilt rör DAU-arbetet finns samlade på wiki-sidan DAU-handboken.